Thứ Tư, 19 tháng 10, 2011


I found the way to let you it
I never really had it coming
I can’t believe the sigh of you
I want you to stay away from my heart

Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2008

Số 005


Miễn là thiếp gặp được chàng thì cho dù thiếp không thể nói được gì cũng chẳng sao!
Thậm chí ngay cả khi thiếp không thể có chàng hay chạm tay vào chàng.
Thật lòng thiếp cũng muốn chống cự lại lý lẽ của con tim lắm!
Nhưng sao cứ luôn nghĩ về chàng, thiếp tự hỏi liệu bây giờ chàng đang ở đâu, vẫn khỏe chứ?
Vào những đêm mà ánh trăng bị bóng đêm che lấp, ý nghĩ về chàng khiến thiếp không thể chợp mắt.